Vildt tilbud lige nu: Sanseterapeut uddannelsen – tages online

Sanseterapeut uddannelsen er noget for dig, hvis du gerne vil:

–  Hjælpe børn med at, får en god motorik, gå på mod, selvtillid og lyst til indlæring

– Opnå at barnet føler glæde ved samvær med de andre børn

– Have kendskab til forebyggelse af stress – og stimulation af ældre mennesker med sanseøvelser

–  Have viden om barnets sanseudvikling og sanseintegration

–  Lære at forebygge sanseintegrations problemer

Det får du med dig:

– Vigtig viden der kan hjælpe sarte, sensitive, klodsede og hyperaktive børn.

– Mange helt konkrete lege for små og større børn, 0 – 8 år, og du lære at lave legeredskaber, der styrker barnets sansemotorik.

– Baggrundsvinden om sanseintegration og de 8 sanser.

– Viden om barnets sanseudvikling, som sætter dig i stand til selv at udvikle forskellige sanselege.

Sanseterapeutuddannelsen består af et grundkursus og 4 moduler

Obs: Vi har valgt, at ændre navnet på vores uddannelse fra Sanseinstruktør til Sanseterapeut, da det bedre siger noget om det, man kan bruge uddannelsen til. Man er ikke blot blevet instruktør, men terapeut.

På grundkurset vil du blive undervist i:

 • Barnets sansemotoriske udvikling
 • Sanseintegrationens betydning for barnets indlæringsevne
 • Sanserne – budbringere mellem krop og hjerne
 • Inspiration og afprøvning af sjove sanselege
 • Sanseøvelser der øger lysten til flere aktiviteter
 • Den rette mængde stimuli – i forhold til barnets udvikling
 • Hvile og søvn
 • For for symptomer på en forsinket sanseintegration
 • Forebyggelse af sanseintegrationens problemer
 • Symptomer hos børn der trænger til lidt ekstra
 • Sanselege, Legetøj og sanserum
 • Sanselegetøj med mange funktioner
 • Lege der dæmper urolige børn
 • Sanseintegrationens test
 • Indretning af sanserum

Modul 1 : Sanseintegrationens betydning for barnets adfærd og indlæringsevne

Modul 2: Fokus på kroppen + træningsprincipper

Modul 3: Forebyggelse af Sanseintegrations problemer

Modul 4: Bevægelsesvidenskab

Modul 1: Sanseintegrationens betydning for barnets adfærd og indlæringsevne

– Hjernens modningsproces – barnets udvikling

– hjernens evne til at integrere sanseindtryk

– Sanserne – budbringere mellem krop og hjerne

– Inspiration til sjove og nemme sanselege med stor virkning

– Vi går dybere med barnets sanseudvikling

Forudsætning:

At du har taget Grundkurset i Sanseintegration

Modul 2: Fokus på kroppen + træningsprincipper

– Anatomi og fysiologi

– Arbejdsstillinger – ”Lad dog barnet – og spar din krop”

– Den rette mængde stimuli – i forhold til barnets udvikling

– Guide og observation af børns bevægelsesmønstre – i leg

– Fokus på kræsne børn

– Instruktørrollen, kropsholdning og selvtillid

– En god instruktion til børn og voksne

– Planlægning af øvelser til brug i praksis

– Nye kompetencer – nye jobmuligheder – arbejdsbeskrivelse

– Søvn, søvnteori og behov – ”hvad kroppen ved og husker”

Forudsætning:

At du har taget Grundkurset i Sanseintegration og Modul 1

Modul 3: Forebyggelse af Sanseintegrations problemer

– ADL som sansetræning om muligheder i de daglige rutiner

– Aktivitetsanalyse og muligheder for det enkelte barn

– Symptomer på en forsinket sanseintegration

– Sanseøvelser, der øger lysten til bevægelse – i praksis

– Test og forslag til udviklende lege

– Observation af barnets bevægelsesmønster

Forudsætning:

At du har taget Grundkurset i Sanseintegration, Modul 1 og Modul 2

Modul 4: Bevægelsesvidenskab 

– motorisk udvikling, læring, kontrol og reflekser

– Postural kontrol

– der styrker barnets sanser – til en hensigtsmæssig respons

– Sanselegetøj med mange funktioner

– Usynlige problemer – store udfordringer

– Sansekort med mange sanselege

– Naturen som legeplads

– Eksamensopgave og afslutning

Resultatet er, at du

 • Opnår viden om, hvordan de almindelige daglige aktiviteter kan bruges til, at stimulere barnets sanser og indlæringsevne
 • Kan skabe et aktivt miljø, som giver de bedste betingelser for at udvikle optimal sansemotorik, MHP. de fysiske rammer, legetøj og de opgaver, du giveren børnene
 • Opnår viden om sanseøvelser, der stimulerer sanserne og motorikken
 • Kan stimulere og styrke barnets fornemmelse af Kroppen

Jobbeskrivelse – En sanseterapeut kan:

– sætte sansestimulerende lege i gang

– udnytte dagligdagens almindelige gøremål til sansestimulerende opgaver for børnene

– spotte børn med SI-problemer

– vurdere sværhedsgraden af SI vanskeligheder

– vejlede forældre om SI-vanskelighederne

– hjælpe forældre med at finde den rette hjælp til barnet

– sammensætte et træningsprogram med sanselege til den enkelte og  lave holdtræning.

– graduere aktiviteter så de passer til barnets behov

– sætte børn uden SI-problemer i gang med lidt sværere opgaver der gavner deres udvikling

Udtalelser om Sanseterapeut uddannelsen:

Jeg supplerer min pædagogiske hverdag med sansemotorisk træning af børnene i daginstitutionen – så jeg nu ved hjælp af sansestimulerende lege – udvikler de meget stille/sensitive børn og samler og hjælper de overaktive.
Det er lidt ligesom et nyt job i samme institution: at se børnenes voksende bevidsthed om egen krop og motoriske fremskridt og finde på nye sjove lege og sanselegetøj”

Dorte Simonsen, Pædagog

Vildt tilbud lige nu…

Vælg mellem en fast opstartsdato, som tager 25 uger. Der vil være 8  spørgetimer i en lukket facebook gruppe eller start med det samme, ligegyldig hvad så har du adgang til alt materiale i 12 måneder og skal bare ha afleveret slutopgaven inden der…

Start med det sammeDu tilmelder dig herunder

Tilmelding med opstart den 6. sep. 2021 år – Du tilmelder dig herunder

NB! Hvis du køber uddannelsen via et firma – eller du får din arbejdsgiver til at betale via bruttolønsordningen, skal der ligges moms på. Du kan også godt betale med EAN. nr.

Hvis I er 2 veninder/kollegaer eller flere, der ønsker at tage Sanseinstruktøruddannelsen og dermed kunne sparre sammen, får I 1000 kr i rabat hver – kontakt Ina på mail: ina@sansetrolde.dk for mere info. herom….

Grundkurset og uddannelsen består af 5 x 5 dele:

Du får adgang til 5 x 5 undervisningsvideoer af ca. 50 min. varighed, 5 x 5 opgaver som du skal regne med at bruge 2 – 3 timer på hver og forskelligt bonus materiale.

Underviser: Kirsten Teichert, Forfatter, ergoterapeut og ekspert i Sanseintegration.

Du opnår viden om:

– Barnets sanseudvikling og sanseintegration

– Beroligende – og aktiverende lege, der stimulerer og udvikler barnets motorik

– Søvnens betydning for hjernens udvikling og funktion

– Instruktørens kompetencer, fremtræden og en god planlægning

– Hvordan de daglige aktiviteter anvendes til at stimulere barnets indlæringsevne

– Observation og bedømmelse af barnets bevægelsesmønster

– Sansestimulerende indretning – farvernes betydning

– At skabe ekstra udfordringer til de ressourcestærke børn

Målgruppe

Alle der arbejder med børn fx : Pædagoger, terapeuter, institutionspersonale, dagplejere, sundhedspersonale

Udtalelser om Sanseterapeut uddannelsen:

Uddannelsen som sanseinstruktør har udvidet min viden inden for sanseintegration. Det har været 4 spændende uger hvor jeg blev mere opmærksom på, hvornår og hvordan sanseintegration anvendes. Jeg kan uden tvivl tage en masse viden med mig, som jeg kan anvende inden for mit fag. Jeg kan som ergoterapeut virkelig anbefale sanseinstruktøruddannelsen, da man får et mere dybdegående kendskab til sanseintegration, og konkrete metoder til hvordan man arbejder med dette, hvilket vil hjælpe mig i mit fremtidige arbejde som ergoterapeut.

Knus fra Kamilla, ergoterapeut

                                

Det er muligt og få Sanseterapeut uddannelsen

til en billigere pris!

Kender du bruttolønsordningen?
Din arbejdsgiver lægger ud for din uddannelse.
Derefter bliver der trukket månedsvis fra din bruttoløn – typisk over 12 måneder eller mere. Det vil sige, at du “betaler” før skat. Læs mere her

ELLER

Hvis Sanseinstruktøruddannelsen vedligeholder eller ajourføre din uddannelse, kan du trække det fra skat. Det gælder dog kun for den uddannelse, du har i forvejen, og ikke for eventuel videreuddannelse.

Du skal skrive udgiften ind i årsopgørelsen i rubrik 58, men husk at trække de første 5800 kroner fra, inden du indtaster beløbet. Læs mere her

Er du i tvivl om Sanseterapeut uddannelsen er noget for dig, så tag vores korte introduktionskursus…..

Tilmeld dig Nyhedsbrevet face

Hvis du ønsker, at få information om vores kurser, inspiration til sjove lege, gode tilbud og opdatering af viden om sanseintegration. Du vil modtage et nyhedsbrev ca. 1 gang om måenden og du kan selvfølge altid framelde dig det igen….